Human Resource Management
Loopbaanbegeleiding

Gericht een baan vinden

Gericht een baan vinden en effectiever worden

Psychologische testen


 

De selectie van nieuwe medewerkers is geen eenvoudige taak. U heeft een vacature die zo snel mogelijk dient te worden ingevuld, het aanbod van kandidaten is beperkt en u zoekt de meest geschikte kandidaat.

Ons assessment geeft u inzicht in de mate van geschiktheid van de kandidaat. Naast onze snelheid en flexibiliteit om het onderzoek in uw procedure in te passen, zijn onze assessments ontwikkelingsgericht.

Niet alleen een advies over de mate van geschiktheid van de kandidaat, maar vooral op welke aspecten de kandidaat zich kan ontwikkelen, nemen wij mee in het onderzoek en de advisering. Daarom is ons assessment ook bij uitstek geschikt voor ontwikkelingsvraagstukken van uw medewerkers.
 

Een assessment bestaat uit de volgende onderdelen:

• Voorbereiding en uitnodiging van kandidaat
• Psychologische test op basis van een persoonlijkheidsvragenlijst, de OPQ.
• Het resultaat van deze OPQ is inclusief bekopte rapportage.
• Een ongeveer 2 ½ uur durend criterium gericht interview.
• Verwerking van de resultaten in een overkoepelende rapportage.
• Telefonische nabespreking met kandidaat en opdrachtgever.
• Administratieve afhandeling: opsturen van rapportages naar kandidaat en opdrachtgever.

Afhankelijk van de vraagstelling kunnen één of meerdere onderdelen uit de capaciteitentest worden ingezet dit geldt ook voor de motivatievragenlijst en interessevragenlijst.

De verwerkingstijd bedraagt 5 werkdagen na de assessmentdag en de tijdsinvestering voor de kandidaat bedraagt een dag. 


Vraag naar de tarieven voor testgebruik: info@onesto.nl of 0593-552994.

Wij zijn gecertificeerd voor het gebruik van de OPQ. Kijk voor meer informatie op CEB

 

De reiziger is zelfbewust op pad in zijn ontdekkingstocht van het (werkzame) leven, leert op een ondernemende wijze en gaat creatief om met zijn hindernissen. Hij staat midden in de samenleving, heeft tijd voor het onverwachte, is tevreden en heeft passie voor het werk. Hij kent zijn eigen grenzen, heeft de balans tussen werk en privé gevonden en weet zijn kwaliteiten dusdanig in te zetten dat hij iets toevoegt en achterlaat, in ondernemingen en de maatschappij. En krijgt datgene terug vanuit de onderneming en de maatschappij wat hij verwacht. En als het eens een keer tegenzit, bezit hij de veerkracht en het weerstandsvermogen van een sporter om een volgende keer datgene te bereiken wat hij wil. Hij is zich bewust van het feit dat hij niet alles in de hand heeft, maar weet wel dat hij zijn geluk voor een belangrijk deel zelf kan bepalen. (Gewenst profiel van een reiziger in het jaar 1999).