Human Resource Management
Loopbaanbegeleiding

Gericht een baan vinden

Gericht een baan vinden en effectiever worden

CoachingONESTO CCL begeleidt mensen in hun loopbaan met werkgerelateerde vraagstukken als vertrekpunt. Kernbegrippen hierbij zijn: gelijkwaardigheid, deskundigheid, doelgerichtheid en de omgeving.

Doe je wat je wilt?
Vraag je jezelf wel eens af, is dit het nou?
Doe je de dingen die echt belangrijk in jouw leven zijn?
Misschien heb je dromen en idealen, maar hoe ga je deze realiseren?
Je holt door en hebt het druk, maar geeft het je ook voldoening en energie?
Je wilt graag effectiever worden in dat wat je doet.

ONESTO CCL begeleidt in dergelijke vraagstukken.
Wij richten ons op werkgerelateerde vraagstukken die cliënten in een persoonlijk traject willen onderzoeken.
De trajecten bevatten elementen van zowel bezinning als begeleiding, in de vorm van ontspanning, zelfreflectie en exploratie enerzijds en coaching, counseling en training, anderzijds.
De weg die we samen bewandelen begint met een analyse van de vraagstelling, de persoon en de situatie. Kernbegrippen hierbij zijn: betrouwbaarheid, gelijkwaardigheid, deskundigheid, doelgerichtheid, en een rustieke omgeving.
Na een explorerende ontdekkingstocht waarin de cliënt als reiziger wordt benaderd, is deze in staat om in het dagelijkse leven zelfbewust keuzen te kunnen maken op basis van persoonlijke overtuigingen en eigen krachten.

Wat maakt onze aanpak uniek
Onze aanpak is mede uniek door de synergie van expertise in Human Resource Management én psychologische begeleiding. Hierdoor zijn wij in staat concreet en resultaatgericht te werken en beperkt onze aanpak zich niet alleen tot een beschrijvende en spiegelende methode. Juist dan gaat ONESTO verder, wij passen verschillende vormen van gesprekstechnieken en bewezen instrumenten toe, afhankelijk van de persoon en zijn situatie en kijken gezamenlijk naar kansen en krachten van het individu. Het kan dan ook voorkomen dat de cliënt met meerdere professionals gesprekken voert, uiteindelijk met één doel: ,,De weg die open ligt biedt kansen en mogelijkheden die competenties aanspreken ”.

Wij zijn van mening dat naast inhoudelijke expertise, ook de omgeving van wezenlijk belang is op het succes van onze trajecten. De gesprekken vinden plaats in een oorspronkelijk uit 1840 daterende Drentse boerderij. Op deze wijze geven we onze cliënten de mogelijkheid ontspannend en tegelijk explorerend en reflecterend bezig te zijn. Om het evenwicht tussen de ontspanning en de effectiviteit van onze trajecten nog beter tot zijn recht te laten komen, worden onze trajecten vormgegeven door één – en meerdaagse verblijven in Drenthe, waarbij de balans wordt gezocht tussen intensieve gesprekken en ontspanning.

Doorlooptijd
De gemiddelde duur van onze maatwerktrajecten bedraagt 8 bijeenkomsten van ongeveer 3 uur, verdeeld over een periode van 2 maanden. Intensieve, kortlopende trajecten met een meerdaags verblijf in Drenthe bieden wij aan in de vorm van maatwerkprogramma’s.