-  +

Uit dienst

De medewerker vraagt om een getuigschrift? U wilt graag weten waarom medewerkers uw organisatie verlaten? Deze informatie vindt u hier aangevuld met voorbeeldbrieven bij ontlag wegens ziekte, bevestiging van ontslag en een vaststellingsovereenkomst die u kunt gebruiken bij beŽindiging van een arbeidscontract met wederzijds goedvinden.Documenten in dit Thema:

Exit interview
    -  Exit interview
Getuigschrift
    -  Getuigschrift
Ontslag
    -  Ontslag in Nederland
    -  Bevestiging eigen verzoek
    -  Vaststellingsovereenkomst (voorbeeld)
Uit dienst formulieren
    -  Uit dienst checklist
Uit dienst bij ziekte
    -  Bevestiging zieke medewerkder
    -  Onstlagaanvraag zieke werknemer
    -  Informeren zieke werknemer