-  +

Personeelsschatting

Worden de prestaties van de medewerker beoordeeld of is het zijn functioneren? In welke mate be´nvloedt de relatie van de leidinggevende met de medewerker het oordeel? In dit thema vindt u een praktisch model om personeel te ranken.Documenten in dit Thema:

  -  Schatten van potentie en ranken personeel
  -  Voorbeeld van schatten en ranken
  -  Aanvullende criteria
  -  Indeling van potentieel