-  +

Doorstroom

Allerlei voorbeeldbrieven van promotie tot bonus en gratificaties treft u aan in deze sectie.Documenten in dit Thema:

Voorbeeld brieven bij bonus
    -  Brief bonus 1
    -  Brief bonus 2
    -  Brief gratificatie
Voorbeeldbrieven bij promotie
    -  Brief promotie naar hogere salarisschaal
    -  Brief voorbeeld bij salarisverhoging
Checklist bij doorstroom
    -  Checklist adreswijziging
    -  Checklist naamswijziging
    -  Mutatieformulier werktijden
Studieovereenkomst
    -  Studie overeenkomst