-  +

Disclaimer

 

 

Hoewel met betrekking tot de inhoud van deze website door ONESTO geleverde goederen, producten, werkzaamheden en/of diensten de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de aanwezigheid van eventuele fouten of onvolledigheden daarin niet worden ingestaan. ONESTO, auteurs of redacteuren van de goederen, producten, werkzaamheden en/of diensten zullen voor eventuele fouten of onvolledigheden of voor het gebruik door afnemer van bedoelde goederen, producten, werkzaamheden en/of diensten op geen enkele wijze aansprakelijk zijn.


Bij constatering van fouten of onvolledigheden, stellen wij het op prijs als u contact met ons opneemt.

Heeft u toevoegingen, opmerkingen of vragen? Laat het ons weten info@onesto.nl